""){ $taal = $_GET['taal']; } $_SESSION['taal'] = $taal; $smartytaal = $taal; $taalwhere = " WHERE `landcode` = '".$taal."'"; $taal = " AND `landcode` = '".$taal."'"; $smarty = new Smarty(); $smarty->template_dir = "/templates/"; $smarty->assign("taal", $smartytaal); //Als de bezoeker gebruik maakt van IE6, dan waarschuwen dattie moet upgraden require_once("includes/browser.php"); $br = new Browser; mysql_query("DELETE FROM `oudebrowser` WHERE `datumtijd` < '".strtotime("now -1 day")."'"); if (($br->Name == "MSIE") and ($br->Version == "6.0")){ $algemeld = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `oudebrowser` WHERE `sessie` = '".session_id()."'")); if ($algemeld[sessie] == ""){ $smarty->assign("ie6melding", true); mysql_query("INSERT INTO `oudebrowser` (`sessie`, `datumtijd`) VALUES ('".session_id()."', '".strtotime("now")."');"); } } //Zoekactie (action="") instellen, is afhankelijk van htaccess bestand if (!file_exists(".htaccess")){ $smarty->assign("zoekactie", "http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/~penp/index.php?id=0&pagina=zoeken"); }else{ $smarty->assign("zoekactie", "http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/0/zoeken.html"); } //Fouten (of andere) uit de inlog naar smarty schrijven for ($i = 0; $i <= sizeof($inlognaarsmarty); $i++){ $smarty->assign($inlognaarsmarty[$i]['naam'], $inlognaarsmarty[$i]['waarde']); // echo $inlognaarsmarty[$i]['naam']."|".$inlognaarsmarty[$i]['waarde']."
"; } $template = "index.tpl"; //Het menu opbouwen $query = "SELECT * FROM `menu` WHERE `in_menu` = '1'".$taal." ORDER BY `volgorde`"; $select = mysql_query($query); if (mysql_num_rows($select) >= 1){ $teller = 0; while ($row = mysql_fetch_array($select)){ $teller++; // BIJ IN PRODUCTIE GAAN DIT AANPASSEN (ENE UIT ANDERE AAN) //$menu["http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/".$row[id]."/".maaklink($row[omschrijving]).".html"] = array("tekst" => $row[tekst], "omschrijving" => $row[omschrijving]); //$menu["http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/~penp/".$row[id]."/".maaklink($row[omschrijving]).".html"] = array("tekst" => $row[tekst], "omschrijving" => $row[omschrijving]); if (!file_exists(".htaccess")){ $smarty->assign("htaccess", false); $menu["http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/~penp/index.php?id=".$row[id]."&pagina=".maaklink($row[omschrijving])] = array("tekst" => $row[tekst], "omschrijving" => $row[omschrijving]); }else{ $smarty->assign("htaccess", true); $menu["http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/".$row[id]."/".maaklink($row[omschrijving]).".html"] = array("tekst" => $row[tekst], "omschrijving" => $row[omschrijving]); } } } $smarty->assign("menu", $menu); $id = $_GET['id']; //Submitknop voor het mailen n.a.v. de verkoopmodule if(isset($_POST['verkoopsubmit'])){ //pagina gegevens opzoeken $id = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `menu` WHERE `pagina` = 'verkoop.php'")); $pagina = maaklink($id[omschrijving]); $id = $id[id]; $stuurmail = true; include("includes/verkoopverhuur.php"); } //Submitknop voor het mailen n.a.v. het mailformulier if(isset($_POST['mailsubmit'])){ //pagina gegevens opzoeken if ($mailform_webhosting == true){ $welkmailform = "mailform_webhosting.php"; }else{ $welkmailform = "mailform.php"; } $id = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `menu` WHERE `pagina` = '" . $welkmailform . "'")); $pagina = maaklink($id[omschrijving]); $id = $id[id]; $stuurmail = true; include("includes/" . $welkmailform ); } $sitenavtoevoegen = true; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "94.213.223.51"){ // echo $_GET['id']."
".$_GET['pagina']."
".$_GET['klantid']."
".$_GET['actiecode']; } //Welke pagina werd opgeroepen? if ($id == "0"){ }elseif(($_GET['id'] == "") and ($_GET['klantid'] <> "") and ($_GET['actiecode'] <> "")){ $id = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `menu` WHERE `pagina` = 'berekenwebsite.php'")); $pagina = maaklink($id[omschrijving]); $id = $id[id]; }elseif ($id == ""){ $id = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `menu` ORDER BY `volgorde` ASC")); $pagina = maaklink($id[omschrijving]); $id = $id[id]; $sitenavtoevoegen = false; }elseif(is_numeric($id)){ $pagina = $_GET['pagina']; $id = $_GET['id']; }else{ die("Hack attempt!"); } $page = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `menu` WHERE `id` = '".$id."'")); // ALS IN PRODUCTIE GAAT DIT WEER AANPASSEN if(maaklink($page[omschrijving]) != $pagina and $pagina <> ''){ echo maaklink($page[omschrijving])."|".$pagina."
"; //ID en de Link komen niet overeen die("Ongeldige link"); } $tekstboven = verwerktekst(stripslashes($page[tekstboven])); $tekstonder = verwerktekst(stripslashes($page[tekstonder])); $titelbalk = $page[tekst]; // Teksten bepaald, evt. modules aanroepen en teksten plaatsen //Kijken of er een module aangeroepen moet worden.. $temp = explode(".", $page[pagina]); if (($temp[1] == "php") and ($temp[0] <> "index")) { //Er moet dus een module aangeroepen worden.. if (file_exists("includes/".$temp[0].".php")) { include("includes/".$temp[0].".php"); }else{ echo "foutje"; } }else{ $smarty->assign("titel", $titelbalk ." | "); } //Teksten toewijzen $smarty->assign("tekstboven", $tekstboven); $smarty->assign("tekstmodule", $tekstmodule); $smarty->assign("tekstonder", $tekstonder); //Specifiek P&P $smarty->assign("sitenavtoevoegen", $sitenavtoevoegen); $smarty->assign("sitenav", $page[omschrijving]); $smarty->assign("titel", $page[tekst]); if (!file_exists(".htaccess")){ $smarty->assign("linkzelf", "http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/index.php?id=".$page[id]."&pagina=".maaklink($page[omschrijving])); }else{ $smarty->assign("linkzelf", "http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/".$page[id]."/".maaklink($page[omschrijving]).".html"); } $smarty->assign("linkhome", "http://".$_SERVER['SERVER_NAME']); //Bottom items $query = "SELECT * FROM `menu` WHERE `in_menu` = '0'".$taal." ORDER BY `volgorde`"; $select = mysql_query($query); if (mysql_num_rows($select) >= 1){ $teller = 0; while ($row = mysql_fetch_array($select)){ $teller++; $smarty->assign("bottomitem".$teller."tekst", $row[tekst]); $smarty->assign("bottomitem".$teller."omschrijving", $row[omschrijving]); if (!file_exists(".htaccess")){ $smarty->assign("htaccess", false); $smarty->assign("bottomitem".$teller."url", "index.php?id=".$row[id]."&pagina=".maaklink($row[omschrijving])); }else{ $smarty->assign("htaccess", true); //$menu["http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/".$row[id]."/".maaklink($row[omschrijving]).".html"] = array("tekst" => $row[tekst], "omschrijving" => $row[omschrijving]); $smarty->assign("bottomitem".$teller."url", "http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/".$row[id]."/".maaklink($row[omschrijving]).".html"); //$smarty->assign("bottomitem".$teller."url", "index.php?id=".$row[id]."&pagina=".maaklink($row[omschrijving])); } } } //P O R T F O L I O include("includes/portfolio.php"); //Als er vanaf een zoekresultaat hiernaartoe gegaan wordt, dit dan ff vastleggen in de dbase.. if ((strstr($_SERVER['HTTP_REFERER'], "id=0&pagina=zoeken") == "id=0&pagina=zoeken") or (strstr($_SERVER['HTTP_REFERER'], "/0/zoeken.html") == "/0/zoeken.html")){ if ($_GET['portfolio'] == ""){ $soort = "menu"; }else{ $soort = "portf"; } mysql_query("INSERT INTO `zoeklog_clicks` (`ipadres`, `sessie`, `datumtijd`, `soort`, `clickid`) VALUES ('".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."', '".session_id()."', '".strtotime("now")."', '".$soort."', '".$id."')"); } //Is er gezocht? if (($_POST['zoeken'] != "") and ($_POST['zoeken'] != "Hier uw zoekopdracht")){ include("includes/zoeken.php"); } //En tonen $smarty->display($template); /* echo "
";
	print_r($page);
	echo "
"; */ //Bbclone aanroepen include("counter.php"); ?>